Skjema bibliotek 

Elektronisk Skjema biblotek 

Her finner dykk elektroniske skjema for kontakt med båtlaget. Dette er eit ledd i å lette arbeid i fm medlemsregister. Skjema på papir er ikkje lenger tilgjengelig